Спиртомер български 0-70% с термометър и корекция - Кликнете на изображението, за да го затворите